Các phương cách trộn khí ôzôn vào nước 
Điều kiện thực hiện và Hiệu quả ứng dụng


    Kích thích khí chứa Oxy bằng Tia cực tím (UV) hay phóng  Sét, Corona, Plasma…sẽ thu được Ozone ở thể khí. Nếu muốn khai thác tính năng oxy hóa trong môi trường nước thì cần trộn khí ozone vào nước (riêng công nghệ tạo ôzôn bằng điện phân nước qua màng PEM thì thu được ôzôn đã hòa ngay trong nước và khí ôzôn thoát ra khi nước đã bão hòa). Tùy theo yêu cầu có thể áp dụng các phương cách có các đặc trưng, điều kiện áp dụng, ưu nhược điểm, công năng, hiệu quả, phạm vi ứng dụng … như bảng sau:

 

 

CLEAN JSC

 

 


Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị sạch